Skąd się bierze woda mineralna?

tezniaSkąd się bierze woda mineralna? To oczywiste, że z butelki, ale skąd w butelce? I co to w ogóle jest woda mineralna?

Mineralna, źródlana, stołowa

Wody mineralne swój wyjątkowy skład, czystość i właściwości zawdzięczają temu, że czerpane są ze źródeł głębinowych. W przeciwieństwie do wód stołowych, które są mieszankami wód wodociągowych i mineralnych, czy tez wód źródlanych, pochodzących z ujęć powierzchniowych, wody mineralne są wodami pochodzenia naturalnego, które znajdują się głęboko pod ziemią.

Ustawa z 2010 roku stanowi o tym, że naturalna woda mineralna to „woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi”. Ze względu na zawartość jonów w litrze, wody mineralne dzielimy na niskomineralizowane (do 500 mg), średniomineralizowane (501–1500 mg) i wysokomineralizowane (powyżej 1500 mg).

Tężnie solankowe

Oprócz sprzedawania w butelkach, z właściwości wód mineralnych korzysta się w jeszcze jeden sposób- budując tężnie solankowe, w których woda ścieka po gałązkach, nasycając powietrze jonami, które wdychane mają leczniczy wpływ na drogi oddechowe i odporność. Woda w tężniach solankowych tworzy w powietrzu aerozol, z którego dobroczynnych właściwości chętnie korzystają kuracjusze w miejscowościach uzdrowiskowych. Taki aerozol polecany jest w przypadku osób z astmą, alergiami, problemami z zatokami, ale także przy nerwicach, depresjach, nadmiarze stresów i innych zaburzeniach w pracy organizmu.

Skład aerozolu w tężniach solankowych zależny jest od składu dostarczanej do nich wody. Za wodę solankową uznaje się wodę mineralną zawierającą ponad 35 g składników mineralnym w 35 g/dm³.

Możesz również polubić…