Przyłączanie do wodociągu krok po kroku

Przyłączenie do wodociągu to jedna z najważniejszych spraw jeśli chodzi o odbiór jakiegokolwiek budynku. Niestety związane jest to z koniecznością dopełnienia sporej ilości formalności, niemniej jest to niezbędne. Jak wygląda proces ubiegania się o przyłączenie do wodociągu?

wodociąg_2134271Postępowanie należy zacząć od złożenia w lokalnym zakładzie wodociągowym wniosku dotyczącego wydania warunków technicznych zaopatrzenia w wodę. Wniosek koniecznie musi być wzbogacony o mapę zasadniczą o skali 1:500. Potem należy znaleźć projektanta posiadającego niezbędne uprawnienia, który wykona projekty przyłączy (lokalizacja musi być wcześniej ustalona z zakładem). Gotowe projekty należy złożyć w ilości trzech egzemplarzy w zakładzie, wraz z dokumentem potwierdzającym własność terenu, na jakim pojawi się przyłącze. Jeśli ma ono biec przez cudze posesje, wymagana jest zgoda ich właścicieli na piśmie. Po uzgodnieniu projektów przez zakład można rozpocząć budowę, pamiętając, by na kilka dni przed rozpoczęciem prac poinformować o nich zakład i dostarczyć do niego dane zatrudnionych pracowników: wykonawcy przyłączy oraz kierownika budowy. Trzeba także podpisać z zakładem umowę stwierdzającą, że pełni on nadzór nad rozpoczynającą się budową przyłączy.

Po jej zakończeniu pracownik zakładu musi skontrolować przyłącze (przed zasypaniem ziemią) i dokonać jego odbioru. Następnie trzeba już tylko zamówić u geodety wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Ostatni etap to zamontowanie przez zakład wodociągów wodomierza głównego i podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę.

Możesz również polubić…