Wiercenie studni odpowiedzi na pytania

wiercenieKiedy zlecić wiercenie studni głębinowej?

Studnie głębinowe wykonywane są, gdy zwierciadło wody jest głęboko i nie jest możliwe wywiercenie wydajnej studni abisyńskiej. Kolejnym częstym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Generalnie im dłużej woda jest w gruncie i przejdzie przez więcej warstw filtracyjnych to jest ona czystsza. Trzecim powodem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę.

Kiedy zlecić wiercenie studni abisyńskiej?

Wyboru pomiędzy studnią głębinową a studnią abisyńską należy dokonać uwzględniając głębokość zwierciadła wody, oczekiwaną wydajność pompy czerpiącej wodę. Studnie abisyńskie – wąskorurowe czerpią wodę z najpłycej położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja hydroforów stosowanych przy pobieraniu wody z wywierconej studni wyklucza zassanie wody z głębokości większej niż 8 metrów.

Czy na wiercenie studni potrzebne jest pozwolenie?

Przepisy nie określają obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia takiej inwestycji. Nie jest też tak, że panuje przepisu dają tu zupełnie wolną rękę. Inwestor przede wszystkim powinien pamiętać i stosować się do regulacji dotyczących zachowania wymaganych odległości, co wynika wprost ze stosownego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Jakie miejsce na studnie wybrać?

Wybór miejsca na ujecie wody ma duże znaczenie przy zagospodarowywaniu działki i późniejszej lokalizacji zbiornika na ścieki, czy śmietnika, Ponadto wybór miejsca na wiercenie studni powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku, lub instalacji irygującej ogród. zęcia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę i do celów bytowych.

Co trzeba przygotować przed rozpoczęciem prac?

Woda jest potrzebna od rozpoczęcia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę i do celów bytowych.

Mimo podłączenia do wodociągu, właściciele często decydują się na korzystanie ze studni. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogródka, trawnika, lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieku), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy.

Źródła: agroturystyka.gmina.pl

Możesz również polubić…