O nas

Wykonując studnie robimy to w dwojaki sposób:

jeżeli zamawiający ma wybrane miejsce na studnię to nasza praca sprowadza się do wykonania pionowego otworu o określonej głębokości (minimalna głębokość wiercenia to 15m), ale bez gwarancji uzyskania w otworze wody. Jeśli w otworze nie ma wody wówczas rozliczamy pracę wg uzgodnionej stawki za metr wiercenia. Jeśli woda jest to koszt wiercenia powiększamy o zabudowane materiały, tj. rury, żwir filtracyjny.
Drugi sposób: zamawiający podaje swoje zapotrzebowanie na wodę, my sprawdzamy, czy na danej parceli jest możliwe wykonanie studni o takiej wydajności (sprawdzenie jest płatne, zależy od wielkości parceli i rejonu kraju). Jeśli tak, to podajemy cenę za studnię. 1/3 podanego kosztu jest zaliczką, a pozostałe 2/3 kosztu jest płacone, gdy z wykonanej studni popłynie co najmniej tyle wody, ile uzgodniliśmy w umowie – patrz wzór umowy.
Po wywierceniu studni, jeśli zamawiający ma takie życzenie, wykonujemy podłączenie studni do budynku, dobierając i instalując pompę głębinową, zestaw hydroforowy, wykonując instalację wodną i elektryczną wraz z automatyką sterowania pracą całego układu.
Wykonujemy także projekty prac geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodno-prawne projekty instalacyjne i elektryczne.
Wykonujemy także lokalizacje nowo budowanych budynków pod względem szkodliwości podziemnych cieków wodnych, uskoków geologicznych i innego promieniowania z ziemi szkodliwego dla ludzi i zwierząt.

Badania gruntu poprzez sondowanie statyczne.