Krata koszowa ELKES

krata

Fot. http://eltech-debica.pl

Krata koszowa jest urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków.
Krata koszowa ELKES jest rozwiązaniem unikatowym, zgłoszonym do Urzędu Patentowego.

Zastosowanie

Kraty koszowe typu ELKES montowane są bezpośrednio w pompowniach ścieków na kolektorze dopływowym.

W małych oczyszczalniach ścieków montowane są kraty z koszem gęstym jako jedyne urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków.

W większych oczyszczalniach ścieków oraz w przepompowniach sieciowych montowane są kraty z koszem rzadkim do zabezpieczenia pomp przed zatykaniem dużymi skratkami mogącymi utkwić w wirniku pompy lub rurociągu tłocznym.

Opis działania

Kosz porusza się po prowadnicach ciągnionych linką wciągarki elektrycznej i prowadzony jest poprzez podwójny układ rolek wykonanych ze stali kwasoodpornej. W końcowej fazie ruchu kosza do góry następuje jego obrót i wysypanie zawartości do pojemnika. Na czas opróżnienia kosza kolektor dopływowy zamykany jest samoczynnie kratą płaską.
Sprężenie kraty płaskiej z koszem i samoczynne zamykanie kolektora dopływowego wyklucza ewentualnie, często spotykane, niedopatrzenie ze strony obsługujących urządzenie.
Po powrocie kosza w dolne położenie kosz wykonuje część obrotu wsuwając się pod kolektor dopływowy, równocześnie następuje samoczynne otwarcie kraty płaskiej. Zatrzymane na kracie płaskiej skratki wraz ze ściekami wpływają do kosza.
Rozwiązanie to zabezpiecza przed przedostawaniem się skratek przy małych dopływach szczeliną pomiędzy kolektorem dopływowym a koszem.

Układ sterowania wyposażony jest w wyłącznik główny zamykany kluczykiem (zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione do obsługi) oraz kasetę sterowniczą posiadającą wyłącznik STOP, rozłączający obwód przycisku sterującego oraz przyciski sterownicze GÓRA-DÓŁ.

Pod daszkiem oprócz wciągarki zainstalowana jest lampa oświetlenia stanowisko pracy. Lampa zostaje załączona po włączeniu zasilania wyłącznikiem głównym. W studniach żelbetowych krata montowana jest bezpośrednio do płyty stropowej oraz ścian studni dyblami stalowymi. W studniach stalowych przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej powinny być przyspawane uchwyty wg wytycznych producenta kraty.

Aby nie występowało podtopienie kosza zaleca się, by kolektor dopływowy usytuowany był min. 140 cm ponad dnem studni, pompowni.

Możesz również polubić…